...

UMCH:n ja Targu Muresin Yliopiston lääketieteenopinnot

UMCH:n ja Targu Muresin Yliopiston lääketieteenopinnot

Jos luulit että voit opiskella lääketiedettä saksassa ainoastaan saksaksi, olit väärässä! Targu Muresin ylipistolla on haara Hampurissa, joka tarjoaa mielenkiintoisen opiskelumahdollisuuden kansainvälisille opiskelijoille. Tämä opinto-ohjelma sopii niille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella ensimmäiset kaksi vuotta Saksassa ja siirtyä sieltä sitten opiskelemaan Romaniaan.

Ohjelmasta: Ohjelma on jaettu kahteen osaan: ensimmäiset kaksi vuotta opetetaan Hampurissa, Saksassa, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät Targu Muersin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opinnot pidetään englannin kielellä niin Saksassa kuin Romaniassa. Opiskelijat saavat käytännön harjoitusta saksalaisissa sairaaloissa jolloin sakan kielen osaaminen on välttämätöntä. Kielitodistuksia ei vaadita, tärkeimmät kriteerit ovat keskiasteen koulutuksen päättäminen sekä biologian, kemian ja yleistieteiden kirjallisen kokeiden suorittaminen. Suurin osa käytännön opetuksesta tehdään pienissä 15–20 oppilaan ryhmissä. Tämän opinto-ohjelman suorittaneet saavat romanialaisen tukinnon, joka on tunnistettu koko EU:n alueella. Voit tutusta UMCHn ohjelmaan TÄSTÄ.

Yliopistosta: Ohjelma on jaettu kahteen osaan: ensimmäiset kaksi vuotta pidetään Hampurissa (Medical campus Hamburg) ja toinen osa suoritetaan Targy Muresin yliopistossa Romaniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1945 Cluj-Napocan Babes-Bolyai-yliopiston haarana. Se on toiminut itsenäisesti vuodesta 1991. Tällä hetkellä UMCH:ssä opiskelee yli 11 000 opiskelijaa. Yliopistolla on kolme tiedekuntaa: lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta. Yliopistolla on ECTS- akkreditointi. UMCH- kampus sekä Targu Muersin yliopisto löytyvät World Directory of Medical Schools (WDOMS) ja FAIMER:in listoilta (koulun tunnus: F0000226)

Opinto-ohjelma: Ylislääketiede on kuuden vuoden mittainen ohjelma missä opiskelijoiden pitää suorittaa 360 ECTS-opintopisteen mittaiset opinnot. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat prekliinisiä – enimmäkseen perus- ja täydentäviä aiheita, erityisesti lääketieteen biokemiallisia, biofysikaalisia, molekyyli- ja solubiologisia perusteita. Toinen painopiste opiskeluohjelman prekliinisessä osassa on opettaa opiskelijoille ihmiskehon anatomisia ja fysiologisia rakenteita. Kliininen osa alkaa kolmannesta vuodesta jatkuen kuudenteen vuoteen, siinä keskeisiä aiheita ovat patologia, immunologia, farmakologia, neurologia, oftalmologia, kurkku-, nenä- ja korvataudit, gynekologia, urologia ja keuhkotaudit.

Esi-lääketieteellinen kurssi: Jos olet kiinnostunut opiskelemaan UMCH /Targy Muers ohjelmassa, sinun on mahdollista ilmoittautua valmistelevalle kurssille, joka kestää kolme viikkoa. Jos haluat parantaa biologian, kemian ja fysiikan taitojasi tämä saattaa olla hyvä vaihtoehto sinulle. Käsiteltäviä aiheita ovat solubiologia, anatomia, fysiologia, yleiskemia, orgaaninen kemia, yleisbiokemia, mekaniikka, sähkö ja optiikka. Kurssi järjestetään Hampurissa ja se tarjotaan kaikille kiinnostuneille, kurssin hinta on 2900 €. Opintoryhmissä on enintään 25 opiskelijaa. Toinen vaihtoehto on suorittaa 12 viikon mittainen valmistelulukukausi (joka on verrattavissa UMCH:n tavalliseen lukukauteen, joka kestää 14 viikkoa).

Sisäänpääsy: Koulutusohjelma alkaa kerran vuodessa syksyllä, jolloin lukukausi alkaa syyskuun lopussa. Kansainvälisille opiskelijoille on noin 150–165 paikkaa tarjolla.

Hakuprosessi: Sisään pyrkimys on yksinkertainen ja sen voi suorittaa etänä. Ensimmäiset asiakirjat toimitetaan sähköisesti yliopistonhakuportaalin kautta. Pidäthän mielessä, että kaikki ladatut asiakarjat pitää toimittaa myös paperiversioina (notaarin kopiona tai alkuperäisenä) yliopiston kansainväliseen toimistoon

 

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää hakuprosessista?

Anna meille puhelinnumerosi niin soitamme sinulle