...

Opiskele lääke- ja hammaslääketiedettä Kroatiassa – Yliopistot, lukukausimaksut, sisäänotto prosessit ja majoitus

Kansainväliset opiskelijat voivat opiskella yleislääketieteen ja hammaslääketieteen oppiaineissa yhdessä Euroopan parhaista turismikohteista – Kroatiassa. Kauniiden maisemien ja hotellien lisäksi, Kroatialla on paljon tarjottavaa – ja lääketieteellinen koulutus kansainvälisille opiskeluille on yksi näistä mainioista tarjouksista. Alla kerromme vaihtoehdot lääketieteellisen koulutuksen vaihtoehdoista Kroatiassa, tutkinnon arvosta ulkomailla ja elinkustannuksista.

Kroatiassa on kolme yliopistoa, jotka tarjoavat opinto-ohjelmia kansainvälisille lääketieteen opiskelijoille: Zagrebin yliopisto (1200-1500 parhaan yliopiston joukossa maailmanlaajuisesti Times Higher Educationin mukaan), Splitin yliopisto (maailman 1000-1200 parhaan yliopiston joukossa) ja Rijekan Yliopisto (Top 1500 parhaan yliopiston joukossa maailmanlaajuisesti Times Higher Educationin mukaan). Yliopistot ovat osa eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehystä (EHEA, European Higher Education Area), ja osa eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA, European Research Area), joka tarkoittaa, että näissä yliopistoissa suoritetut tutkinnot ovat automaattisesti EU:n tunnustamat ja pätevät myös useimmissa paikoissa muualla maailmassa.

Arvostelujärjestelmä Kroatian lääketieteellisissä on samankaltainen kuin Suomessakin. Kurssit arvostellaan välillä 1-5, jossa 1 tarkoittaa hylättyä ja 5 erinomaista arvosanaa.

Hakijoiden kelpoisuusvaatimukset

Kaikki yliopistot edellyttävät, että hakijat on suorittaneet lukion biologian, kemian ja fysiikan oppiaineiden kurssit, sekä läpäisseet näiden aineiden YO-kokeet. Zagrebin ja Rijekan yliopistoihin hakevien tulee myös läpäistä yliopiston pääsykoe, kun taas Splitin yliopistoon tarvitsee vain lähettää henkilökohtaiset asiakirjat ja suorittaa suullinen haastattelu (Skypen tai Zoomin välityksellä) laitoksen kanssa.

Sisäänpääsyprosessi Kroatian lääketieteellisiin kouluihin

Splitin yliopistossa ei ole tavanomaista sisäänpääsykoetta (vaan se perustuu lähetettyihin asiakirjoihin ja suulliseen haastatteluun), mutta Zagrebin ja Rijekan yliopistot organisoivat pääsykokeet kemiasta, biologiasta ja fysiikasta. Rijekan yliopiston sisäänpääsyjärjestely on erityinen, koska se on järjestetty hybridimuodossa – Pääsykoe järjestetään paikan päällä Rijekassa ja kumppanipaikoissa samanaikaisesti. Zagrebin yliopistoon hakevien tulee toimittaa asiakirjansa (osa arvostelusta perustuu lukion arvosanoihin) ja suorittaa biologian, kemian ja fysiikan pääsykokeet.

Sisäänpääsy Rijekan yliopistoon on myös mahdollista MCAT tuloksiin perustuen (Minimi pistemäärä 125 jokaisesta aihealueesta), kandidaatin tutkinnolla biologiasta, fysiikasta ja kemiasta tai BMAT ja Meditest-EU:n avulla pistemäärän ylittäessä 70%.

Yleislääketieteen opintoja tarjoavat lääketieteelliset yliopistot Kroatiassa

Lääkärinopinnot Kroatiassa kestävät ja valmistumisesta saa ”doctor of medicine” tutkinnon, joka vastaa suomalaista lääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Valmistumista varten opiskelijoilta vaaditaan 360 ECTS opintopistettä. Jokaisessa tiedekunnassa on tarjolla 30-50 paikkaa kansainvälisille opiskelijoille.

Zagrebin Yliopiston lääketieteellinen korkeakoulu

Zagrebin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa mahdollisuuden opiskella yleis-, hammas-, ja eläinlääketiedettä. Yliopisto on perustettu ja 1669 ja lääketieteellinen tiedekunta 1917. Yliopisto on julkinen ja siellä on kirjoilla yli 72 500 opiskelijaa. Round University Rankingin (RUR) mukaan, Zagrebin yliopisto on 600 parhaan yliopiston joukossa ja sillä on yli 100 kahdenvälistä sopimusta kumppaniyliopistojen kanssa Euroopassa, Australiassa, Aasiassa sekä pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Sieltä on tähän mennessä valmistunut yli 700 kansainvälisen tutkinnon suorittanutta eri puolilta maailmaa.

Tarvitset seuraavat asiakirjat hakeaksesi englanninkieliseen yleislääketieteen ohjelmaan:

Hakemuslomake, kopio passista, CV, akateemisten asiakirjojen käännökset, 200€ hakemusmaksu, lääkärintodistus, käännös syntymätodistuksesta, tiliote, joka vahvistaa, että opiskelija pystyy kattamaan lukukausimaksut (esim. vanhemmilta) ja riittävä englanninkielen taidon. Valinta perustuu lukion arvosanoihin, sekä biologian, kemian ja fysiikan pääsykokeiden tuloksiin.

Opiskelijat, joilla on seuraavat saavutukset voivat välttää valintakokeen kokonaan:

a) Hakijat jotka ovat suorittaneet esilääketieteellisen korkeakoulun tai suorittaneet kansainvälisesti tunnustetun kokeen (MCAT – Vähintään 125 pistettä kustakin osiosta)

b) Hakija, jotka ovat suorittaneet kandin tutkinnon luonnontieteissä hyvillä arvosanoilla biologiassa, fysiikassa tai kemiassa.

c) Hakijat, jotka ovat suorittaneet biolääketieteellisen pääsykokeen (BMAT) marraskuu 2021 ja helmikuu 2022 aikana (2023/24 sisäänottoa silmällä pitäen)

Lukukausi maksut ovat 12 200€ vuodessa (kahdessa erässä, 6100€ per lukukausi) tai 12 000€ (jos maksu suoritetaan yhdessä erässä). Hakijat, joilla on suoritettu toisen asteen tutkinto (tai vastaava koulutus, jolla edetä yliopistoon) ovat oikeutettuja hakemaan. Opiskelijoiden, jotka läpäisevät pääsykokeen, tulee maksaa 2500€ 10 päivän sisään hyväksymiskirjeen saapumisesta. Tiedekunnalla on avoinna 50 paikkaa yleislääketieteen englanninkieliseen ohjelmaan. Sisäänotto aikoja on vain yksi, syyskuussa. Hakemuksen jättämisen määräaika on kesäkuun puoleenväliin mennessä.

Rijekan yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Rijekan julkisessa yliopistossa on kirjoilla yli 17 400 oppilasta (mukaanlukien 222 kansainvälistä oppilasta vuonna 2022) ja se perustettiin vuonna 1973. Se on listattu maailman TOP 1000-1200 yliopiston joukkoon QS-sijoituksen mukaan. Yleislääketieteen opinto-ohjelman suorittaminen kestää 6 vuotta (360 ECTS opintopistettä) ja tutkinto on käypä kaikissa Euroopan Unionin maissa. Opintojen hinta on 10 000€ per vuosi (2 lukukautta). Tiedekunta tarjoaa myös valmistavan kurssin 800€ hintaan. Sisäänpääsy myönnetään kahdella kriteerillä: Lukion arvosanat (yleiskeskiarvo koko opiskeluajalta ja YO-kokeiden tulokset yhdessä biologian, kemian ja fysiikan arvosanojen erityisarvioinnin kanssa) ja pääsykokeiden tulokset biologian, kemian ja fysiikan oppiaineista. Pääsykokeet järjestetään touko-, heinä- ja syyskuussa. Hakijat, jotka ovat suorittaneet esilääketieteellisen korkeakoulun tai suorittaneet kansainvälisesti tunnustetun kokeen (MCAT – Vähintään 125 pistettä kustakin osiosta), tai heillä on kandidaatin tutkinto hyvillä arvosanoilla biologian, fysiikan tai kemian alalta, voidaan vapauttaa pääsykoesuorituksesta. Lisäksi hakijat, joilla on hyvät tulokset SAT-, BMAT- tai MediTest-EU-tutkinnoissa, voidaan myös vapauttaa pääsykokeesta. Yleislääketieteen kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla 50 paikkaa. Tarjolla on vain syyskuun sisäänotto.

Mahdollisten hakijoiden tulee toimittaa seuraavat asiakirjat hakemusta varten: Hakulomake, kroatiaksi käännetyt todistukset lukiosta, CV, valokuvat, hakumaksut, lääkärintodistus, käännetty syntymätodistus, sponsorikirje, jossa taataan riittävä taloudellinen tuki opiskelun kustannusten kattamiseksi ja todistus Englannin kielen osaamisesta. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla 50 paikkaa.

Splitin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Yliopisto perustettiin vuonna 1994 ja englanninkielinen ohjelma alkoi 2011/2012. Opinnot kestävät 6 vuotta (360 ECTS opintopistettä). Splitin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, on kansainvälisen lääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämissäätiön (FALMER) tunnustama, se on sisällytetty ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) säätiöön ja on rekisteröity sen kansainvälisten lääketieteellisten koulutushakemistoon (IMED). Lukukausi maksut ovat 12 000€ per vuosi (2 lukukautta). Yliopisto on listattu TOP 1200 yliopiston joukkoon maailmanlaajuisesti, ja siellä on yli 18 000 opiskelijaa.

Yliopisto tekee yhteistyötä saksalaisten klinikoiden ja sairaaloiden kanssa, ja osa paikoista (30 paikkaa 70:stä) on varattu Splitin yliopiston ja Saksalaisen Regiomed Klinikenin opiskelijavaihtoa varten (3 vuotta koulutuksesta suoritetaan Splitissä, loput 3 saksan kumppanuuslaitoksissa). Loput 40 opiskelijaa viettävät koko 6 vuoden opiskeluaikansa Splitin yliopistossa. Tiedekunnalla on myös viralliset kumppanussuhteet Kanadan Ottawan yliopiston ja Yhdysvaltaltojen Wisconsinin lääketieteellisen korkeakoulun kanssa.

Tässä asiakirjat, jotka tarvitset, kun haet Splitin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan:

Täytetty ja allekirjoitettu hakulomake, kopio passista tai henkilökortista (ulkomaisille opiskelijoille), syntymätodistus, alkuperäiset ja kopiot suorittamistasi lukion päättötodistuksesta ja YO-tutkintotodistuksesta, todistus englannin kielen taidosta, CV valokuvalla ja motivaatiokirje, todiste maksetusta 100€ hakemusmaksusta maksettuna Splitin yliopiston lääketieteelliseen ja toisen asteen koulutuksen vahvistaminen (nostrifikaatio). Esivalinnan jälkeen, hakijat kutsutaan valintakomitean haastatteluun. Jos haastattelu ei ole mahdollinen kasvokkain, järjestetään haastattelu Skypen välityksellä. Määräaika hakemuksen lähettämiseen vuodelle 2023 on 20.6.2023.

Lisätietoja Splitin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta: https://neuron.mefst.hr/docs/medicina/medicine_engl/mefst-brosura-125×176%20-%203mm%20napust%20corr.pdf

Hammaslääketieteen opinto-ohjelmat Kroatiassa

Hammaslääketiedettä voi opiskella hammaslääketieteen tiedekunnassa Zagrebin ja Rijekan yliopistoissa. Tutkinnon suorittaminen kestää 6 vuotta ja sen laajuus on 360 ECTS opintopistettä.

Zagrebin yliopiston hammaslääketieteen laitos

Yliopisto tarjoaa opinto-ohjelman hammaslääketieteissä englannin kielellä. Ohjelma on akkreditoitu syyskuusta 2017 lähtien, ja sen suorittaminen kestää 6 vuotta (360 ECTS opintopistettä). Koulu on käytännönläheinen, sillä opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana yhteensä 5500 tuntiin koulutusta, josta 1001 tuntia prekliinisiä ja 2099 tuntia kliinisiä harjoituksia sekä 2000 tuntia luentoja ja seminaareja, joihin sisältyy 59 pakollista ja 30 valinnaista kurssia. 12. lukukauden aikana viime vuoden opiskelijat suorittavat 500 tuntia käytännön harjoittelua koulun paikallisissa hammaslääkäritoimistoissa. Kliininen koulutus alkaa 4. vuonna. Valintakoe sisältää kysymyksiä biologiasta, kemiasta, matematiikasta tai fysiikasta. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla 24 paikkaa kaudella 2023/24.

Kaikki hakijat suorittavat kirjallisen pääsykokeen, joka koostuu 40 monivalintakysymyksestä fysiikan, kemian ja biologian oppiaineista, eli yhteensä 120 kysymyksestä. Hakija, joka on suorittanut Pre-Med-opetussuunnitelmaa vastaavan korkeakoulututkinnon, voidaan vapauttaa kirjallisesta pääsykokeesta. Kaikilta hakijoilta vaaditaan suoritettu ylioppilastutkinto. Opiskelijan tulee toimittaa hakemuslomake, passi, valokuvat, nostrifikaatioasiakirja (todistus toisen asteen tutkinnosta), lääkärintodistus, CV, akateemisten asiakirjojen käännös kroatiaksi, todiste maksukyvykkyydestä (esim. vanhemmilta), 200 € hakemusmaksu paikan päällä suoritettavasta pääsykokeesta tai 400€ verkkokokeesta. Lisätietoja ohjelmasta ja sisäänpääsystä: https://www.sfzg.unizg.hr/en/admission

Rijekan Yliopisto

Rijekan yliopisto on tarjonnut hammaslääketieteen opinto-ohjelmaa vuodesta 2019 lähtien (Kroatia-ohjelma on käynnissä vuodesta 1973). Ohjelma kestää 6 vuotta (360 ECTS opintopistettä). Englanninkielinen hammaslääketiede on järjestetty teoreettisten, prekliinisten ja kliinisten tutkimusten mukaisesti prekliinisissä osastoissa, kliinisissä osastoissa ja laitoksissa. Kliininen osa tapahtuu Rijekan kliinisessä sairaalakeskuksessa – 33 klinikan ja kliinisen osaston kompleksissa, jossa on 1069 vuodepaikkaa ja 3252 lääkärin ja sairaanhoitajan henkilökuntaa, joita täydentävät terveyskeskus Rijeka, valtio ja yksityiset laitokset. Pääsy myönnetään lukion arvosanojen (kokonaiskeskiarvo kaikkien vuosien aikana, joka sisältää kaikki arvosanat ja yo-kokeiden tulokset sekä biologian, kemian ja fysiikan arvosanojen erityisarvioinnin) ja biologian, kemian ja fysiikan pääsykokeen perusteella. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla noin 12 paikkaa. Lukukausimaksu on 10 000 € ja kahdessa erässä maksaminen on mahdollista. Lisätietoja: https://uniri.hr/dental-medicine/

Eläinlääketieteen opinto-ohjelma Kroatiassa

Opiskelijat voivat myös opiskella eläinlääketiedettä Zagrebin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta on ollut olemassa vuodesta 1919, englanninkielinen opiskelumahdollisuus on ollut toiminnassa 2016/2017 lähtien. Opinto-ohjelma kestää 6 vuotta (12 lukukautta) ja lukukausimaksu on 9000€ vuodessa. Hakijoiden täytyy toimittaa seuraavat asiakirjat: Todistus hakemusmaksun suorittamisesta, alkuperäiset tai notaarikopiot lukion tutkintotodistuksesta ja lopputodistuksesta sekä todiste englannin kielen taidosta. Todistus aiemmasta kokemuksesta eläinlääkintäalalta voi vaikuttaa positiivisesti sisäänpääsyyn. Paikkoja kansainvälisille opiskelijoille on yhteensä 35.

Kansainvälisten opiskelijoiden majoitus

Opiskelijat voivat järjestää yksityisen majoituksen (hintaluokka 300-500 € per asunto + sähkö) tai saada paikan asuntolasta. Asuntoloita tarjoavat Rijekan ja Zagrebin yliopistot. Asuntola asuntojen hinta on noin 250-300€ kuukaudessa. Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto on yksityisasunnon vuokraaminen – voit käyttää esimerkiksi nettisivua rentola.hr.