...

Opiskele lääketiedettä Ostravan yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Opiskele lääketiedettä Ostravan yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tärkeitä uutisia! Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan virallisena edustajana järjestämme kaikille hakijoillemme pääsykokeen Varsovassa. Koe järjestetään 3. elokuuta 2024. Hakemusmaksu on 80 €.

Tšekin tasavallassa sijaitsevan Ostravan yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on arvostettu oppilaitos, jonka oppimistyökaluihin kuuluu esimerkiksi Tšekin tasavallan kehittynein lääketieteellinen simulaatiokoulutuskeskus SIMLEK. Yliopisto on merkitty World Directory of Medical Schools -luetteloon, joka on World Federation for Medical Educationin (WFME) ja Foundation for Advancement of International Medical Education and Researchin (FAIMER) yhteinen luettelo. Ostravan yliopisto on myös muun muassa European University Associationin (EUA), SGroup – Universities in Europe, NAFSA:n ja NEOLAiA:n jäsen. Yliopisto on QS:n (Quacquarelli Symonds) maailmanlaajuisen rankingin mukaan maailman 800-1000 parhaan yliopiston joukossa. Opettajien suhde opiskelijoihin on 1:18, mikä edesauttaa opettajien ja tutkijoiden välisen tiiviin yhteyden muodostamista, ja mahdollistaa laadukkaan opetussuhteen muodostamisen kaikkiin opiskelijoihin. Tiedekunta on integroitu ECTS-järjestelmään, minkä ansiosta saavutettu tutkinto tunnustetaan koko Euroopan unionissa ja monissa muissakin maissa. Medhead on Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan virallinen edustaja ja ottaa vastaan hakemukset vuoden 2024/2025 opiskelijasisäänottoon. ECTS-standardi on sama standardi, joka on käytössä suomalaisissakin yliopistoissa.

Ostravan yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa yleislääketieteen koulutusohjelman edulliseen 11 000 euron lukuvuosihintaan kohtuullisine elinkustannuksineen (vertailuna esimerkiksi Prahan lääketieteelliset tiedekunnat tarjoavat yleislääketieteen kursseja noin 20 000 eurolla). Opiskelijoilla on yliopistossa mahdollisuus osallistua tiedekunnan tutkimustyöhön, liittyä lääketieteelliseen järjestöön IFMSA:han, tai jopa osallistua lääketieteelliseen harjoitteluun lähetyssairaaloissa ja kenttäohjelmissa Afrikassa. Tiedekunnalla on erinomainen maine alueen sairaaloiden, klinikoiden ja muiden lääketieteellisen tai avustavan hoidon tarjoajien keskuudessa. Yliopisto sijaitsee lähellä Puolan ja Slovakian rajoja, ja Ostravassa on myös kansainvälinen lentokenttä. Voit myös halutessasi matkustaa helposti Katowiceen / Krakovaan, josta löydät runsaasti lisää kansainvälisiä matkustusyhteyksiä.

Ostravan yliopisto

Ostravan yliopisto on julkinen yliopisto, joka avattiin 29. syyskuuta 1991 kolmen tiedekunnan voimin. Nykyään, vuonna 2023, yliopistossa on viisi tiedekuntaa: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Taiteiden tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteellinen tiedekunta ja Luonnontieteellinen tiedekunta. Yliopistossa on 1500 työntekijää, joihin sisältyy 932 akateemista työntekijää. Eniten opiskelijoita opiskelee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (2690) ja lääketieteellisessä tiedekunnassa (1921), ja yliopiston yhteensä yli 10000 opiskelijaa ovat kotoisin esimerkiksi Slovakiasta, Italiasta, Ukrainasta, Kazakstanista, Vietnamista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Yhdysvalloista. Yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen myös psykologista tukea ja neuvontaa.

Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan uudet tilat
Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan uudet tilat

Ostravan yliopisto sijaitsee Ostravassa, 290 000 asukkaan kaupungissa, joka on Sleesian alueen keskus. Yliopistolla on kymmeniä yhteistyöyliopistoja, joihin kuuluvat esimerkiksi Glasgow’n yliopisto, Oxfordin yliopisto, Portsmouthin yliopisto, Tukholman yliopisto, Barcelonan yliopisto, Zaragozan yliopisto, Malagan yliopisto, Porton yliopisto, Amsterdamin ammattikorkeakoulu, Bolognan yliopisto, Milanon yliopisto, Rooman Tor Vergatta -yliopisto, Dresdenin teknillinen yliopisto, Strasbourgin yliopisto, Tallinnan yliopisto, Gentin yliopisto, Salzburgin yliopisto, St. Pöltenin ammattikorkeakoulu ja monta muuta oppilaitosta.

Ostravan yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Ostravan lääketieteellinen tiedekunta on suhteellisen nuori tiedekunta, ja se perustettiin vuonna 1993. Lääketieteellinen tiedekunta sijoittuu maailmanlaajuisesti 800-1000 parhaan kliinisen ja prekliinisen laitoksen joukkoon lääketieteellisen koulutuksen laatua vertailevan Times Higher Education -lehden (THE) mukaan. Tiedekunta avasi yleislääketieteen ohjelmansa tšekin kielellä vuonna 2010, ja englanninkielinen ohjelma avattiin uudelleen vuosina 2023/2024. Tiedekunnassa on yli 1 700 opiskelijaa 27:ssä eri tšekinkielisessä koulutusohjelmassa, joihin kuuluvat esimerkiksi tehohoito, lähihoito kätilötyössä, laboratoriodiagnostiikka terveydenhuollossa, kansanterveyden suojelu ja edistäminen, sairaanhoito kirurgisilla aloilla ja sairaanhoito psykiatriassa. Yleislääketieteen englanninkielinen ohjelma avaa toisen vuosikurssinsa lukuvuonna 2024/2025. Tiedekunnassa toimii myös Tšekin tasavallan suurin ja kehittynein simulaatiokeskus, jonka koneet ja mallit ovat jopa nykyaikaisempia kuin joissakin sairaaloissa tällä hetkellä käytetty laitteisto. Simulaatiokeskus SIMLEK avattiin vasta hiljattain joulukuussa 2022. Rakennusta käytettiin aiemmin tiedekunnan sairaalana, joten huoneiden järjestely on sama kuin sairaaloissa. Tiedekunta järjestää runsaasti konferensseja ja koulutustilaisuuksia, ja myös valmentavia kursseja lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka valmistautuvat todistukseen (lääketieteelliseen erikoistumiseen).

Opiskelijoita SIMLEK:issä, Ostravan yliopiston lääketieteen tiedekunnassa
Opiskelijoita SIMLEK:issä, Ostravan yliopiston lääketieteen tiedekunnassa

Opiskelijoita SIMLEK:issä, Ostravan yliopiston lääketieteen tiedekunnassa Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa myös Erasmus+-vaihto-opinto-ohjelman yli 60:n ulkomaisen yhteistyöyliopiston verkoston kanssa, johon kuuluvat esimerkiksi Aarhusin yliopisto, Nikosian yliopisto, Lazarskin yliopisto, Bialystokin lääketieteellinen yliopisto, Victor Babesin lääketieteen ja farmasian yliopisto, Timisoara, Zaragozan yliopisto ja monta muuta oppilaitosta.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat

Tiedekunta tarjoaa englanninkielisen yleislääketieteen koulutusohjelman, jonka lukukausimaksut ovat 11 000 € per lukuvuosi. Hammaslääketieteen ohjelma on tällä hetkellä käynnissä tšekin kielellä, ja se on tarkoitus akkreditoida englanniksi vuonna 2027. Yleislääketieteen koulutusohjelma kestää 6 vuotta (12 lukukautta), ja siihen mahtuu 50 opiskelijaa. Opiskelijoita otetaan sisään vain kerran vuodessa syyskuisin kaikkialta maailmasta. Opiskelijoiden on hankittava yhteensä 360 ECTS-opintopistettä, ja tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu Euroopan unionissa sekä muissa maissa ympäri maailmaa.

Lääketieteen opiskelijoita Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan oppitunneilla.
Lääketieteen opiskelijoita Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan oppitunneilla.

Ohjelma on rakenteeltaan klassinen, ja opiskelijoilla on teoreettisia kursseja biokemiasta, biologiasta, fysiikasta, anatomiasta, histologiasta ja fysiologiasta ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Kolmas opiskeluvuosi puolestaan koostuu patofysiologian ja patologian prekliinisistä kursseista, ja se valmistaa opiskelijat kliinisten kirurgian ja sisätautien kurssien opiskeluun. Neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja yksittäisillä klinikoilla ja osastoilla. Opiskelijat viettävät suurimman osan kuudennesta vuodestaan valmistumista edeltävässä harjoittelussa, jonka aikana opiskelijat työskentelevät klinikoilla ja osastoilla kokeneiden lääkäreiden valvonnassa.

Yliopisto tekee yhteistyötä kaikkien paikallisten sairaaloiden kanssa, joten opiskelijat pääsevät helposti niihin oppimaan kliinisten aineiden opiskeluaikanaan. Suurin osa paikallisista valmistuneista työllistyy samalle alueelle.

Hakuprosessi ja hakemuksen jättämisen määräajat

Hakumenettely koostuu sähköisen hakemuksen ja vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta sekä 80 € hakumaksun maksamisesta. Hakijan on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös toisen asteen tutkintotodistuksestaan, yleislääkärin antama lääkärintodistus, ja passi tai henkilökortti. Hakija voi hakea myös ilman toisen asteen päättötodistusta, mutta sekin on toimitettava viimeistään opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä (haun voi siis tehdä jo toisen asteen opintojen loppuvaiheessa ennen todistuksen saamista, kunhan todistuksen pystyy toisen asteen oppilaitoksesta valmistuttuaan toimittamaan viimeistään opintoihin ilmoittautuessaan). Opiskelijat voivat valita useasta eri koepäivämäärävaihtoehdosta pääsykoeprosessiaan suunnitellessaan.

Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan kliiniset oppiaineet ovat kokeneen professorin valvonnassa.
Ostravan lääketieteellisen tiedekunnan kliiniset oppiaineet ovat kokeneen professorin valvonnassa.

Sisäänpääsykokeet koostuvat kemian, biologian ja fysiikan kokeesta, ja niitä järjestetään tammikuusta elokuuhun. Kussakin osiossa on 30 kysymystä (hakijat voivat saada enintään 3 × 30 pistettä = 90 pistettä). Hakijan on saatava vähintään 10 pistettä kustakin osiosta (kemia, biologia ja fysiikka), mutta hänen on saatava vähintään 45 pistettä (90:stä) läpäistäkseen kokeen kokonaisuudessaan. Valintakoe järjestetään tiedekunnan tiloissa Ostravassa tai yhteistyössä toimivan laitoksen toimesta (jälkimmäisessä tapauksessa opiskelijoiden on oltava laitoksen valvonnassa). Tentti suoritetaan Moodle-ohjelmiston avulla ja tiedekunnan valvonnassa.

Ostravan lääketieteelliseen ohjelmaan vaihtaminen

Kaikkien opiskelijoiden, jotka haluavat vaihtaa muista opinnoista Ostravan lääketieteelliseen tiedekuntaan, on ensin läpäistävä pääsykoe. Kokeen läpäisemisen jälkeen opiskelijat voivat pyytää aiemmin suorittamiensa oppiaineiden tunnustamista. Kurssien tunnustaminen ja arviointi tehdään yksilöllisesti, joten opiskelijoiden on pystyttävä toimittamaan opintosuunnitelmansa ja opintosuoritusotteensa. Sen jälkeen tiedekunnan komitea päättää, mitkä oppiaineet voidaan tunnustaa, ja mille vuosikurssille opiskelijat voidaan kirjata. Ostravan lääketieteelliseen tiedekuntaan ilmoittaudutaan 2. vuodeksi lukuvuonna 2024/2025. Siirtohakemukseen tarkoitettujen opintosuoritusotteiden ja opintosuunnitelmien on oltava englannin- tai tšekinkielisiä.

Opintoihin ilmoittautumiseen vaadittavat asiakirjat

Ostravan lääketieteelliseen tiedekuntaan ilmoittautuminen edellyttää seuraavia asiakirjoja: toisen asteen päättötodistus/todistus, jossa on apostille-todistus, sairausvakuutustodistus, kuitti lukukausimaksuista, passi tai henkilökortti ja valokuva. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti tiedekunnan määräämänä päivänä. Akateemisten asiakirjojen on oltava auktorisoidun kääntäjän kääntämiä, jotta ne ovat valmiita nostrifikaatiota, eli keskiasteen koulutuksen tunnustamista Tšekin tasavallassa, varten.

Kansainvälisten opiskelijoiden majoitus

Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla monenlaisia majoitusvaihtoehtoja, joista useimmat ovat yksityisiä asuntoloita tai asuntoja. Opiskelijat voivat käyttää Kampus Palace tai Student Hall of Vista -nimisiä yksityisiä asuntoloita, Ostravan yliopiston asuntoloita Jan Opletalin asuntoloissa, ja myös VSB Ostravan, eli Ostravan teknillisen yliopiston julkisia asuntoloita. Tiedekunta voi myös välittää yhteystietoja vastuullisiin asuntojen etsintätoimistoihin, jotka voivat auttaa sinua löytämään kohtuuhintaisen ja viihtyisän asunnon opintojesi ajaksi. Edullisia vuokratarjouksia voi etsiä myös seuraavista nettiportaaleista: reality.idnes.cz, sreality.cz, bezrealitky.cz tai ulovdomov.cz.

Tiedekunnan tarjoamat apurahat

Apurahan voi saada edellisen lukuvuoden erinomaisesta opintosuorituksesta, ja se myönnetään lukukausimaksujen alennuksen muodossa. Opiskelija voi saada enintään 3 600 euron arvoisen apurahan.

Kuukausittaiset elinkustannukset

Opiskelijaelämäntyylin hintataso Ostravassa on suunnilleen seuraavanlainen: lounasmenu työpäivinä 5-6 €, olut noin 1,5 €, julkisen liikenteen kuukausilippu 16 €, elokuvalippu 3,5-5 €, paikka julkisessa asuntolassa 3-4 € yöltä, litra maitoa 1 €, bensa 1,5 € litralta, internet-yhteys 20 € kuukaudessa, muut kuukausittaiset kulut (sähkö, vesi, jne.) 150-180 €, yhden huoneen asunnon vuokra noin 250 € (ilman muita kuukausittaisia kuluja), kolmen huoneen asunto noin 600 € (tarkemmat yksityiskohdat: https://reality.idnes.cz/s/pronajem/?s-l=OKRES-3807&s-qc%5Blocality%5D%5B0%5D=VUSC-132&s-qc%5Blocality%5D%5B1%5D=OKRES-3807&gad_source=1).

Ostravan kaupunki

Ostrava on Tšekin tasavallan kolmanneksi suurin kaupunki, ja se sijaitsee lähellä Slovakian ja Puolan rajoja. Ostravan väkiluku on 290 000 asukasta, mutta jos koko taajama lasketaan mukaan, alueen väkiluku on 1,164 miljoonaa ihmistä. Ostravassa on 3 yliopistoa, joissa on yhteensä yli 23 000 opiskelijaa, joten Ostravaa voi luonnehtia opiskelijakaupungiksi. Kaupungin läheisyydessä on myös 2 muuta yliopistoa. Kaupunkia on kehitetty dynaamisesti ja huolellisesti, ja Ostravasta löytyy myös kansainvälinen lentoasema, josta lähtee laaja valikoima säännöllisiä kansainvälisiä lentoja esimerkiksi Varsovaan, Lontooseen, Zakynthokselle, Rhodokselle, Kosille, Varnaan, Burgasiin, Hurghadaan ja muihin kaupunkeihin. Opiskelijat voivat hyödyntää myös Katowicessa sijaitsevaa lentoasemaa, josta lähtee säännöllisiä lentoja muun muassa Dortmundiin, Madeiralle, Frankfurtiin, Lontooseen, Alicanteen ja Ateenaan. Ostravan suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluvat esimerkiksi Dolni Vitkovice, Uuden kaupungintalon näköalatorni, Landek Park – kaivosmuseo, Michalin hiilikaivos, Tiede- ja teknologiamuseo ja Ostravan eläintarha.

 

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää hakuprosessista?

Anna meille puhelinnumerosi niin soitamme sinulle