...

Bratislavan lääketieteellisen tiedekunnan valmistava kurssi.

Bratislavan lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa maksuttoman valmistavan kurssin kaikille hakijoille, jotka jättävät hakemuksensa ennen 17. toukokuuta 2024. Valmistavat kurssit järjestetään neljänä päivänä: 18. toukokuuta 2024, 25. toukokuuta 2024, 1. kesäkuuta 2024 ja 8. kesäkuuta 2024. Kurssit järjestetään seuraavassa muodossa: Kolme tuntia (3×60=180 minuuttia) on esitelmiä ja neljäs tunti keskittyy kokeiden oikeiden vastausten analysointiin. Ennen 2., 3. ja 4. päivää järjestetään myös lyhyt koe, jolla testataan hakijoiden kemian ja biologian tuntemusta. Kurssin järjestämiseksi on oltava vähintään 15 opiskelijaa.

Opiskelijat opiskelevat seuraavia biologian osa-alueita: solu- ja molekyylibiologia, genetiikka, fysiologia ja anatomia. Suositeltu ennakkolukumateriaali on Philip Bradleyn ja Jane Calvertin kirjoittama teos Catch Up Biology: For the Medical Sciences. Kemian tunneilla taas käsitellään seuraavia aihealueita: yleinen kemia, orgaanisten yhdisteiden reaktiot, luonnon aineet ja aineenvaihdunta.