...

Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan lääketiedettä/hammaslääketiedettä ulkomaille?

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat hyvin samanlaista kaikkialla, joten niitä voi hyvin opiskella Suomen ulkopuolella. Ulkomailla opiskelu onkin yleistynyt ja kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Sen voi nähdä erittäin varteen otettavaksi vaihtoehdoksi eri syistä. Syihin lukeutuu helpompi sisäänpääsy ulkomaalaisiin yliopistoihin ja tätä kautta ajan ja rahan säästäminen, laadukas opetus, oikeus harjoittaa ammattia Suomessa tutkinnon suorittamisen jälkeen, kielitaidon kehittäminen ja kansainvälisten kontaktien luominen.

Ulkomailla on ensinnäkin enemmän mahdollisuuksia ja paikkoja tarjolla lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskeluun, ja sisäänpääsy on helpompaa. Suomalaisissa yliopistoissa opintopaikkojen määrä on hyvin rajallinen, jonka vuoksi Suomea on vaivannut kasvava lääkäripula. Esimerkiksi Lääkäriliiton julkaisemien tietojen mukaan terveyskeskuksissa oli 7.10.2020 hoitamatta 294,5 lääkärin tehtävää, joka on 7,3 % kaikista tehtävistä (Lääkäriliitto 2020: https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/laakarityovoima/). Toisena faktana on, että Suomessa on vähemmän lääkäreitä asukasta kohden (3,2 lääkäriä tuhatta asukasta kohti vuonna 2016) kuin mikä on EU:n keskiarvo (3,6) (Euroopan komissio 2019: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/342765e3-fi.pdf?expires=1613740539&id=id&accname=guest&checksum=67421815B311E852EA7C82DDDCA6B03A). Lääkäripula on siis todellinen.

Opintopaikkojen vähyyden ja suurten hakijamäärien vuoksi monet joutuvatkin Suomessa hakemaan opiskelemaan lääketiedettä tai hammaslääketiedettä monia kertoja ennen siinä onnistumista. Jokainen hakemiseen käytetty vuosi vähentää sitä aikaa, jonka voisi käyttää tehden lääkärin töitä. Vaikka ulkomaille opiskelemaan lähtö tuo kuluja esimerkiksi lukukausimaksujen muodossa, jokainen Suomessa hakemiseen käytetty vuosi ennen sisäänpääsyä vastaa vuoden menetystä lääkärin palkassa. Lisäksi elinkustannukset ovat monissa maissa halvemmat kuin Suomessa. Näin ajatellen ulkomaille opiskelemaan lähtö säästää siis pidemmän päälle selvää rahaa ja aikaa.

Ulkomaille opiskelemaan lähtö ei myöskään tarkoita, että sinne tarvitsisi jäädä opintojen jälkeen töihin, jos töiden tekeminen kiinnostaa enemmän Suomessa. Suoritettujen opintojen jälkeen pystyt palaamaan takaisin Suomeen ja työskentelemään Suomessa lääkärinä tai hammaslääkärinä, sillä EU-maassa suoritettu tutkinto pätee myös Suomessa. Valvira hyväksyy toisessa jäsenmaassa suoritetun tutkinnon samoilla periaatteilla kuin Suomessa suoritetun tutkinnonkin.

Kansainvälisyys on myös yksi ulkomailla opiskelun iso hyöty. Luot kansainvälisiä kontakteja ja kehität englannin kielen taitoasi opetuksen tapahtuessa kansainvälisissä ohjelmissa englanniksi ja kommunikoidessasi myös muiden opiskelijoiden kanssa englanniksi. Tämä edesauttaa työllistymismahdollisuuksiasi valmistumisen jälkeen, sekä valmiuksia työskennellä halutessasi kansainvälisissä tehtävissä. Voit kuitenkin opiskellessasi saada tukea myös suomalaisista kanssaopiskelijoista, sillä usein ulkomaisissa lääketieteellisissä yliopistoissa opiskelee paljon suomalaisia opiskelijoita.

Lisäksi niin kuin Suomessakin, ulkomaisissa yliopistoissa saa laadukasta opetusta. Se voi jopa olla joiltain osin parempaa esimerkiksi parempien käytännön harjoittelumahdollisuuksien vuoksi. Kaiken kruunaa se, että saat varmasti ainutlaatuisen kokemuksen siitä, millaista ulkomailla opiskelu ja eläminen on.