...

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelu Liettuan terveystieteiden yliopistossa (Engl. LSMU)

Tietoa yliopistosta: LSMU on yksi suurimmista lääketieteellisistä yliopistoista Baltiassa. Se sijaitsee Kaunasissa ja siellä on mahdollista opiskella yleislääketiedettä, hammaslääketiedettä ja eläinlääketiedettä englanniksi. Lääketieteen opiskelu ja tutkimus toimii ”Kauno Klinikos” nimisen suuren baltialaisen instituution ja Kaunakseen kliinisen sairaalan (Kauno Ligonine) avustuksella. Myös muita opiskelu ohjelmia (farmasia, ravintotieteet, kansanterveys, hoitajakoulutus jne.) on tarjolla kansainvälisille opiskelijoille. LSMU toimii aktiivisesti yhteistyössä ERASMUS vaihto-opiskelijaohjelman kanssa. Opiskelijat voivat opiskella ulkomaisissa yliopistoissa tai mennä ulkomaille harjoittamaan enintään vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi.

Kansainvälinen yhteistyö Liettuan terveystieteiden yliopistossa

Tällä hetkellä yliopiston kirjoilla on yli 1300 ulkomailta saapunutta opiskelijaa 76 maasta (pääosin Ruotsista, Israelista, Saksasta; Espanjasta, Isosta Britanniasta, Libanonista, Intiasta ja Etelä-koreasta). Nämä opiskelijat ovat noin 20% opiskelijoiden kokonaismäärästä.

LSMU tekee opiskelu- ja tutkimusyhteistyötä yli 140 eurooppalaisen, amerikkalaisen ja aasialaisen yliopiston kanssa. Yliopisto on osa lukuisia kansainvälisiä organisaatioita, kuten esimerkiksi European University Association (EUA), Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Association of Medical Schools in Europe (AMSE), Association for Medical Education in Europe (AMEE), Baltic Sea Region University Network (BSRUN), Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS), European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), World Veterinary Association. LSMU on myös osa Maailman terveysjärjestöä (WHO), jossa sen rooli on toimia yhteistyön keskuksena epidemiologian, sydän- ja verisuonitautien ja muiden kroonisten tarttumattomien tautien tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen rakenne LSMU:ssa

Ulkomaiset opiskelijat muodostavat opintoryhmiä, jotka fasilitoivat käytännön harjoituksia ja luentoja. Jokaisessa ryhmässä on noin 8-10 ulkomaista opiskelijaa. Liettualaiset ja ulkomaiset opiskelijat voivat nykyisin myös opiskella yhteisissä ryhmissä vuodesta 2021 lähtien. Tätä ryhmää opetetaan vain englanniksi ja siinä on yhtä paljon liettualaisia opiskelijoita kuin ulkomaisia. LSMU:n koulutusohjelmat ovat EU:n yliopistokoulutuksen standardien mukaiset ja ovat oikeutettuja Yhdysvaltojen (USMLE) ja Ison-Britannian (PLAB) lisenssikokeisiin.

Yleislääketieteen koulutusohjelma:

Kesto: 6 vuotta

Tutkinto: Lääketieteen maisterin tutkinto

Tarvittavien ECTS opintopisteiden määrä: 360

Lukukausi maksut: 12500€ vuosista 1-4 per vuosi ja 13000€ vuosista 5-6 per vuosi.

Opetuskieli: Englanti

Tämä tutkinto-ohjelma tähtää kouluttamaan lääkäreitä, jotka pystyvät hakemaan erikoistumisjaksoihin (residency) ja, että heillä on riittävät taidot tarjota ensiapua ja lääkärinpalveluita erikoistuneen lääkärin alaisuudessa. Jokaisessa haussa on tarjolla 90 paikkaa. Käytännön työ on järjestetty läpi opintojen ja kliininen harjoittelujakso alkaa neljäntenä opiskelu vuotena. Lopuksi on kuusi kuukautta kestävä kliininen harjoitustyö, joka suoritetaan terveydenhoitoalan laitoksessa.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

okaisessa sisäänotossa valitaan 35 opiskelijaa kerralla. Ohjelma kestää 5 vuotta ja maksaa 13500€ per vuosi (kaksi lukukautta) ensimmäiseltä neljältä vuodelta ja 14000€ viidenneltä vuodelta. Opetuskieli on englanti ja laajuudeltaan kokonaisuus on 300 ECTS opintopistettä. Koulutusohjelman tarjoaa Hammaslääketieteen tiedekunta, joka on osa vuodesta 1921 toiminutta LSMU:n lääketieteellistä akatemiaa. Ohjelma on suosittu, koska siellä on saavutettu erinomaisia tuloksia erikoistumiskoulutusten, tutkimuksen ja kliinisen työn suhteen. Kansainväliset opiskelijat ovat saaneet osallistua vuodesta 1990 lähtien. LSMU:n hammaslääketieteellinen tiedekunta on osa Association of Dental Education in Europe (ADEE) yhdistystä. Tiedekunta koostuu yli sadasta erittäin pätevästä opettajasta. Heistä 12 on professoreita, 19 dosenttia, 20 luennoitsijaa ja 59 kliinistä ohjaajaa.

Hakeminen Liettuan terveystieteiden yliopistoon

Hakijoiden täytyy toimittaa vaaditut dokumentit ja läpäistä pääsykoe. Hyvät arvosanat biologiasta, kemiasta ja englannista ovat myös olennaisia. Jos näitä opintoja ei ole suoritettu lukiossa, on suositeltavaa, että hankitaan todistus suoritetuista täydennyskursseista. Pääsykoe (biologia ja kemia) on pakollinen. Se voidaan korvata SAT testillä, jotka liittyvät näihin oppinaineisiin tai jollain muulla lääketieteen pääsykokeella: lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/exemptions-from-entrance-exam/. Toimitettujen dokumenttien täytyy joko olla englanniksi, tai niiden tulee olla käännetty englannin tai liettuan kielelle. Tarvittavat dokumentit hakemista varten maittain löydät täältä: https://lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/degree-studies/recognition-of-foreign-qualifications-2/