...

Lääketieteellisten opintojen aloittaminen ulkomailla kevään sisäänotossa

Yksi mahdollisuus lähteä opiskelemaan lääketieteellisiä opintoja ulkomaille on kevään sisäänotossa, jolloin opinnot alkavat helmikuussa. Tällöin mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Latvian Riga Stradinsin yliopisto, Puolan Sleesian lääketieteellinen yliopisto, Bulgarian Plevenin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sekä Ruotsin Karolinska instituutti, joita esittelen seuraavaksi hieman tarkemmin. Tarjolla olevat yleislääketieteen ohjelmat ovat kaikissa kuusivuotisia ja hammaslääketieteen ohjelmat viisivuotisia.

Riga Stradinsin yliopisto, Latvia

Riga Stradinsin yliopiston tarjoamiin koulutusohjelmiin kuuluu muun muassa yleislääketiede, hammaslääketiede, sairaanhoito ja fysioterapia. Helmikuun sisäänotossa paikkoja on yleislääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen. Lukuvuoden 2020/21 helmikuun sisäänotossa oli tarjolla yleislääketieteeseen 240 paikkaa ja hammaslääketieteeseen 28 paikkaa. Yleislääketieteessä opintomaksu on 12 000 euroa lukuvuodelta, hammaslääketieteessä taas 14 000 euroa ensimmäiseltä ja toiselta lukuvuodelta, sitä seuraavilta (3., 4. ja 5.) 15 000 euroa. Koulu tarjoaa myös lukukausimaksualennuksia.

RSU:lla (Riga Stradins University) erityistä on se, että pääsyvaatimuksena ei ole valintakokeen läpäiseminen. Valinnat tehdään toimitettavaksi vaadittujen asiakirjojen perusteella, muun muassa lukion päättötodistuksen, motivaatiokirjeen ja suosituskirjeiden. Tärkeää on todistaa hyvä biologian, kemian, fysiikan, matematiikan ja englannin kielen taito. Hakuaika on marraskuun loppuun asti.

Sleesian lääketieteellinen yliopisto, Puola

Sleesian lääketieteellinen yliopisto tarjoaa koulutusohjelmat kevään sisäänotossa kansainvälisille opiskelijoille englanniksi yleislääketieteessä ja hammaslääketieteessä. Opintomaksu on 6 000 euroa lukukaudelta, yhteensä siis 12 000 euroa yhdeltä lukuvuodelta. Valintakoe järjestetään yleensä tammikuun lopussa, hakuaika päättyy vähintään kuukautta ennen tätä. Valintakoe pidetään suullisena, ja se sisältää Puolan lukion tasoisia kysymyksiä biologiasta, kemiasta ja fysiikasta. Ennen valintaa tulee toimittaa sähköisesti lukion päättötodistus, kuva henkilötodistuksesta tai passista, todistus englannin kielen taidosta sekä kuitti rekisteröintimaksun maksamisesta.

Plevenin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Bulgaria

Plevenin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa helmikuun sisäänotossa yleislääketieteen koulutusohjelman. Opintomaksu on 3 500 euroa lukukaudelta (7 000 euroa siten lukuvuodelta). Hakuaika päättyy ja kaikkien toimitettavaksi vaaditettavien asiakirjojen määräaika on jo 1. lokakuuta, aikataulu on siten tiukka. Valintakokeet biologiasta ja kemiasta järjestetään joulukuussa ja tammikuussa. Valintakokeeseen ilmoittautumista varten tulee toimittaa useita asiakirjoja – muun muassa hakulomake CV:n kera, yläasteen päättötodistus, tuore lääkärintodistus, todistus englannin kielen taidosta sekä passikuvan kokoiset kuvat.

Karolinska instituutti, Ruotsi

Suomen naapurimaassa Ruotsissa on myös mahdollisuuksia opiskella lääketieteelisiä opintoja. Näihin lukeutuu Karolinska instituutti, joka tarjoaa keväällä alkavat yleislääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat. Ohjelmia ei tarjota englanniksi vaan ne ovat ruotsiksi, joten yhtenä pääsyvaatimuksena on ruotsin kielen taito, joka vastaa lukion tasoa 3. Muihin vaatimuksiin sisältyy muun muassa suoritettu lukiotutkinto ja myös englannin kielen hyvä taito. Hakuaikaa on lokakuun puoliväliin asti. Valintakoe järjestetään ruotsiksi. EU/ETA-kansalaiset ovat Karolinska instituutissa vapautettu lukukausimaksuista.

Jos tarvitset lisätietoja yllä mainituista koulutusohjelmista, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun.