...

Lääketieteellinen tiedekunta, Riga Stradinsin yliopisto, Latvia

Lääketieteellinen tiedekunta, Riga Stradinsin yliopisto, Latvia

Huomioithan, että palveluni ja neuvoni ovat maksuttomia. Ainoa vaatimus on, että merkitset Medhead.fi agenttuuriksesi, kun täytät RSU:n hakulomaketta. Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia sivustolle medhead.fi.

Tietoa tiedekunnasta ja yliopistosta: Riga Stradinsin yliopiston lääketieteellisellä tiedekunnalla on pitkä historia, se on toiminut jo vuodesta 1919 lähtien. Tiedekunta on suosittu suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa – tällä hetkellä siellä on yli 240 suomalaista opiskelijaa. Yleislääketieteen ja hammaslääketieteen kansainvälisiä ohjelmia on tarjottu vuodesta 2013 lähtien, sairaanhoito- ja kansanterveysohjelmia vuodesta 2018. RSU:lla (Riga Stradins University) opiskelee tällä hetkellä opiskelijoita 60 eri maasta – vuodesta 2014 lähtien myös sekaryhmissä, mikä tarkoittaa, että kansainväliset opiskelijat opiskelevat yhdessä latvialaisten opiskelijoiden kanssa. 1. ja 2. vuonna opiskellaan perusaineita, 3. vuonna prekliinisiä ja 4. – 6. vuosina kliinisiä aineita. Yliopiston opintopistejärjestelmä on erilainen kuin ECTS-opintopistejärjestelmä, mutta opintosuoritukset ja tutkinnot tunnustetaan ulkomailla. Yksi latvialainen opintopiste vastaa suunnilleen 1,5 ECTS-opintopistettä, mikä tarkoittaa, että yhtenä opintovuonna suoritetaan 40 latvialaista opintopistettä (vastaa 60 ECTS-opintopistettä). Korkein arvosana Latviassa on 10, matalin kokeen läpäisevä arvosana on 4 tai 5 (arvosanat 1,2 tai 3 tarkoittavat hylättyä suoritusta kokeesta).

Riga Stradinsin yliopisto (RSU) sijaitsee Latvian pääkaupungissa Riikassa. Latvia (1,9 miljoonaa asukasta) on Euroopan unionin, Naton ja muiden kansainvälisten järjestöjen jäsenmaa. Latvia on osa Schengen-aluetta ja euroaluetta. Riga Stradinsin yliopisto on arvostettu yliopisto, joka tarjoaa yleislääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusta kahdella sisäänotolla vuodessa (syys- ja helmikuussa). Se on yksi harvoista yliopistoista Euroopassa, joka tarjoaa sisäänottoa myös keväällä, jonka johdosta voit aloittaa koulutuksen helmikuusta alkaen.
Koulutusohjelma ja opintomaksut:

Yleislääketieteen ohjelma kestää 6 vuotta päättyen lääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Syyskuun sisäänotossa on tarjolla 290 paikkaa ja helmikuun 240 paikkaa (lukumäärät vuodelta 2024/25). Kaikissa opiskeluryhmissä on enintään 12 henkilöä, minkä johdosta opiskelijat ovat läheisessä yhteydessä professoreihinsa. Opintomaksut ovat 13 500 euroa lukuvuodelta (2 lukukautta). Koulu tarjoaa myös opintomaksualennuksia – 25 % lukukausimaksusta akateemiselle huippuosaamiselle (TOP 30 -opiskelijoille 3.-6. vuosina), 10 % sosiaalialennusta (5 opiskelijaa, joilla on vaikea henkilökohtainen tilanne) ja 5 % alennusta perheenjäsenille. Alennukset ovat mahdollisia vain opiskelijoille, jotka eivät uusi lukukautta tai ainetta opintojensa aikana. Ohjelman tarjoaa Riga Stradinsin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Hammaslääketieteen ohjelma kestää viisi vuotta päättyen hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Syyskuun sisäänotossa on tarjolla 60 paikkaa ja helmikuun 28 paikkaa. Opintomaksut ovat 15 500 € lukuvuodelta (2 lukukautta). Koulu tarjoaa myös opintomaksualennuksia – 25 % lukukausimaksusta akateemiselle huippuosaamiselle (TOP 30 -opiskelijoille 3.-6. vuosina), 10 % sosiaalialennusta (5 opiskelijaa, jolla on vaikea henkilökohtainen tilanne) ja 5 % alennusta perheenjäsenille. Hammaslääketieteen ohjelmassa on 2 sisäänottoa. Ohjelman tarjoaa Riga Stradinsin yliopiston hammaslääketieteellinen tiedekunta.

Sisäänpääsy koulutusohjelmiin:
Toisin kuin muut Keski-Euroopan yliopistot, RSU ei järjestä kirjallista valintakoetta. Opiskelijoiden on toimitettava vaaditut asiakirjat ja tiedekunta päättää heidän pääsystään opiskelemaan. Seuraavat asiakirjat on toimitettava:

a) suoritettu lukiotutkinto (tutkintotodistus ja todistus arvosanoista),
b) hyvät tai erinomaiset englannin, biologian tai kemian ja matematiikan loppuarvosanat,
c) verkkohakemus,
d) 2 suosituskirjeitä
e) 2 kopiota passista.

Jos opiskelijat eivät pysty toimittamaan vahvistusta englannin kielitaidosta, on myös mahdollista lähettää englantilainen todistus, verkkohakemus, 2 suosituskirjeitä ja 2 kopiota passista. Hakemusmaksu on 100 €.

Prosessi sisäänpääsyn jälkeen: Opiskelijoiden on maksettava opintomaksut (2 maksuerää on mahdollista) ja käännettävä akateemiset asiakirjat englanniksi auktorisoidun kääntäjän toimesta.
Majoitus opiskelijoille: Ulkomaalaisille opiskelijoille on Riga Stradinsin yliopistossa opiskelunsa aikana tarjolla 2 opiskelija-asuntolaa majoittumiseen – RSU Student Hostel Dzirciems ja RSU Student Hostel Āgenskalns. Opiskelija-asuntola Dzirciems sijaitsee aivan yliopiston vieressä ja tarjoaa mukavan majoituksen lisäksi myös opiskelutilat ja pyykkituvan. Huoneita on kolmea tyyppiä: tyyppi A, johon mahtuu 1-2 opiskelijaa (240-360 € kuukaudessa), tyyppi B kahdelle tai kolmelle opiskelijalle (225 €-370 € / henkilö) ja tyyppi C, joka on huoneisto 5 hengelle. Kaikki tilat ovat moderneja ja korkealuokkaisia. Opiskelija-asuntola Āgenskalns taas sijaitsee vain 10 minuutin päässä kampukselta, ja siellä on lukittava polkupyörävarasto, pyykkitupa ja jopa paikka vapaa-ajan toiminnalle. Kaikki huoneet ovat kunnostettuja ja ovat edullinen vaihtoehto opiskelijoille – vaikka mukavuus on sama kuin Dzirciemsissä. Majoituksen hinta vaihtelee 120-250 € / huone (riippuen siitä, onko se jaettu huone vai yhden hengen huone).
Tiedekunnan kansainvälinen yhteistyö: RSU on Euroopan yliopistoliiton, Erasmus-koordinaattoreiden eurooppalaisen yhdistyksen ja Magna Charta Observatoryn jäsen. Se tekee yhteistyötä myös monissa Euroopan maissa sijaitsevien sairaaloiden kanssa, kuten Helios Clinic Berliinissä, Ospedale di Bolzano Italiassa, Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen Saksassa ja ZIV-lääkärikeskus Israelissa.

Tietoja Suomesta Riga Stradins Yliopistoon (RSU) hakeville

Hakemuksesi käsitellään, kun sinulla on suoritettuna vaadittavat Englannin, matematiikan ja biologian tai kemian kurssit. Biologian ja kemian ei tarvitse molempien olla suoritettuina, vaan toinen niistä riittää. Fysiikan oppiaine on vapaaehtoinen.

Englannin kielen suhteen on yksi uusi vaatimus: Yliopisto huomioi arvosanan lukiosta vain, jos opiskelijalla on kaksi lukukautta englannin kursseja suoritettuna kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana riittävällä arvosanalla. Käytännössä Suomessa tämä tarkoittaa, sitä että kielitaitosi täytyy olla B2 tasoinen (Englannin YO Magna Cum Laude). Jos opiskelijalla ei ole tätä todistusta, opiskelijan täytyy toimittaa muu todistus englannin kielen tasosta (esim. TOEFL, EILTS) tai hänen täytyy suorittaa RSU:n ohjaama maksuton englannin kielen testi.

Sinun on mahdollista päästä sisään lukion arvosanoilla (suoritettuna tulee olla ainakin 5 kurssia, muuten sitä ei huomioida) tai ylioppilastutkintotodistuksella (YO). Ylioppilastutkinnon arvosanan tulee olla vähintään Magna cum laude approbatur, lukion arvosanojen keskiarvon tulee olla vähintään 7. Nämä vaatimukset pätevät kaikkiin yllä mainittuihin aineisiin (Englanti, matematiikka, biologia, kemia).

Meiltä kysytään usein, voivatko opiskelijat, joiden arvosanat ovat alhaisempia kuin magna cum laude approbatur (tuttavallisemmin ilmaistuna lukioarvosana ”M”), hakea ohjelmiimme. Magnaa alemmilla arvosanoilla on täysin sallittua hakea sisään, sillä sisäänpääsy riippuu myös kilpailijoistasi (muilla opiskelijoilla, jotka hakevat samaan sisäänottopaikkaan, saattaa olla samat tai huonommat tulokset). Suomalaiset hakijat parantavat arvosanojaan yleensä kahdella tavalla: Joko aikuislukiossa suorittamalla tarvittavan määrän kursseja ja saavuttamalla vaaditun arvosanan, tai tekemällä uudelleen korotusta vaativan oppiaineensa ylioppilaskokeita.

Jos muuta vaihtoehtoa ei ole, RSU tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua RSU:n avoimeen yliopistoon, joka on lukukausikurssi, jonne otetaan sisään rajattu määrä opiskelijoita, ja jossa opiskelijat opiskelevat yleensä lääketieteellistä kemiaa ja molekyyli- ja solubiologiaa.

Jos sinulla ei ole päättötodistusta hakuajan loppuun mennessä (kesäkuun loppu), voit silti laittaa hakemuksen, mutta saat päätöksen vasta kun olet toimittanut kaikki dokumentit.

Sillä ei ole väliä toimitatko hakemuksesi huhtikuussa vai kesäkuun loppuun mennessä, sinulla on sama mahdollisuus tulla valituksi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opiskelija-asunnot täyttyvät usein aikaisimmista hakijoista.

Haastatteluja järjestetään vain EU:n ulkopuolisille kansalaisille, joten suomalaisten opiskelijoiden tarvitsee vain toimittaa vaadittavat dokumentit.

Voit hakea yhdessä sekä yleislääketieteelliseen, että hammaslääketieteelliseen yhdellä hakemusmaksulla.

Englannin kielitaito

RSU:n opiskelijan on osoitettava vähintään B2-tason kyky englannin kielen puhumisessa ja ymmärtämisessä. Tästä voi toimia esimerkkinä esimerkiksi lukiossa oppimasi englannin kielen taso (arvosanojen on oltava erittäin hyvät tai erinomaiset opintojesi kahdelta viimeiseltä lukukaudelta). Toinen vaihtoehto on englannin kielen todistusten esittäminen: IELTS (6.0), TOEFL iBT (80), CEA Proficiency (170), CEA Advances (170), CEA First (170), Pearson PTE Academic (51), Languace International ESOL B2 (High Pass), LanguageCert International C1 (Pass), Language International Esol C2 Mastery (Pass), British GCE A levels (c) tai Duolingo (115). Ainoastaan viimeisten viiden vuoden aikana suoritetut kielitodistukset otetaan huomioon. RSU ei enää tarjoa talon sisäistä kielikurssia.

Valintatilastot Riga Stradins yliopistoon

Yliopistoon on kaksi sisäänottoa, syyskuussa ja helmikuussa, ja opiskelijoita otetaan sisään paljon. Vuonna 2022 oli 1169 hakijaa ja heistä 617 (52,7%) valittiin. Hammaslääketieteen ohjelmaan oli 200 hakijaa, joista 91 valittiin sisään (45,5%). Alhaalta löydät tiedot hakijamääristä vuodesta 2015 asti.

Lue haastattelu Riian Stradinsin yliopiston opiskelijoiden kanssa: http://medhead.fi/lahtopaketti-laakikseen-latviassa-riga-stradins-university/

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää hakuprosessista?

Anna meille puhelinnumerosi niin soitamme sinulle